Wat zijn de mogelijkheden?

Pleegzorg, zorggezin of gezinshuis?

Het besluit om iets te betekenen voor een kind dat (tijdelijk) niet thuis kan wonen is een eerste stap. Maar dan? Weet je al wat de mogelijkheden zijn? Hoe maak je de juiste keuze die ook bij jou (en jouw gezin) past? Wij helpen je graag om een goed beeld te krijgen van elk type zorg.

Veilige en liefdevolle omgeving. Dat kan jij bieden.

Er zijn ook veel overeenkomsten tussen pleegzorg, zorggezin en gezinshuiszorg. In alle gevallen neem je kinderen in huis die door omstandigheden (tijdelijk) niet meer bij de ouders kunnen wonen. Je biedt het kind een veilige en liefdevolle omgeving waarin hij of zij weer gewone leven leert ervaren. Het is belangrijk dat het kind zich kan hechten aan de mensen in het opvanggezin, zodat het zich veilig voelt, trauma’s kan verwerken en zich kan ontwikkelen.

De verschillen zitten ‘m vooral in de organisatie, de begeleiding en de financiering. Pleegouders en zorggezinouders blijven meestal gewoon werken. Ze krijgen een vergoeding voor de onkosten. Het opvangen van gezinshuiskinderen is het beroep van minstens één van beide ouders. Je bent hierin geschoold en hebt professionele ervaring in het begeleiden van deze kinderen.

Lees hieronder meer over de verschillende mogelijkheden.

 

 

Pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulpverlening, waarbij pleegouders kinderen van een ander opvangen. Het gaat hierbij om kinderen tot 21 jaar met een mogelijke uitloop tot 23 jaar, die (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Dit kan voor korte duur zijn, maar ook voor langere tijd. Het kan acuut nodig zijn, of er kan tijd genomen worden voor een match (kennismaking en inloop). Pleegzorg kan voor de weekenden nodig zijn en (delen van) de vakanties, voor doordeweeks of voor zeven dagen per week. De intentie is (zeker de eerste periode) dat de kinderen na verloop van tijd - als dat veilig en verantwoord is - weer teruggaan naar hun ouders of iemand anders in hun eigen netwerk. In veel situaties onderhouden de pleegkinderen daarom (intensief) contact met hun ouders en hun netwerk (familie en vrienden). Want hoe de omstandigheden van deze kinderen ook zijn geweest, in de praktijk blijven ze loyaal aan hun ouders.

Wil je meer weten over de verschillende vormen en wat hierbij komt kijken? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zorggezin

In het zorggezin worden jongeren (tot 21 jaar met een uitloop naar 23 jaar) opgevangen die niet meer thuis kunnen wonen. De jongeren draaien mee in het gezinsleven van het zorggezin. Maar anders dan in een gewoon gezin, krijgen de zorggezinouders een pedagogische opdracht mee. Hen wordt gevraagd om de gezinssituatie aan te passen aan het kind dat tijdelijk bij hen woont. Het ene kind heeft bijvoorbeeld een strak dagritme nodig met vaste eettijden. Het andere kind heeft juist veel ruimte nodig om fouten te kunnen maken en daarvan te leren. Zorggezinnen houden daar expliciet rekening mee. Het gaat erom dat het kind in een veilige omgeving kan oefenen met nieuwe vaardigheden, zichzelf beter leert kennen en ontdekt hoe je dingen anders kunt aanpakken. Het verblijf in een zorggezin kan variëren van een weekend tot ongeveer een jaar. Ook is het mogelijk dat het kind een deel van de week thuis en deels in het zorggezin woont.

Een zorggezin is anders dan een pleeggezin. Een zorggezin is altijd tijdelijk. En van zorgouders wordt niet verwacht dat ze vervangende ouders zijn. Die rol blijft bij de eigen ouders van het kind. Zij worden tijdens het traject begeleid om de opvoeding beter aan te kunnen.

Wil je meer weten over de verschillende vormen en wat hierbij komt kijken? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gezinshuiszorg

In een gezinshuis wonen kinderen (0-21 jaar met uitloop naar 23 jaar) In het gezin, dat kan bestaan uit ouders en hun kinderen, is één van de gezinshuisouders altijd een gediplomeerd jeugdzorg-professional en in dienst bij de jeugdzorgorganisatie. De jongeren die in het gezinshuis worden opgevangen vragen om een specifieke opvoeding, die aansluit bij de problematiek en ontwikkelingskansen van de jongere. In tegenstelling tot een pleeggezin of een zorggezin wordt in een gezinshuis vanuit de jeugdzorginstantie intensievere begeleiding gegeven door een gezinshuiswerker en een gedragswetenschapper. Deze komen regelmatig in het gezin op bezoek.

Wil je meer weten over de verschillende vormen en wat hierbij komt kijken? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Help ook mee!
Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thuis door jou

Thuis door jou is een samenwerking van jeugdzorgorganisaties en Noord-Limburgse gemeenten.